Schooltijden

Schooltijden

Op De Driehoek draaien we een continurooster. Dat houdt in dat alle kinderen in de middagpauze op school eten. Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.

Schooltijden

Groep 1 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.45 uur en woensdag: 8.30 – 12.15 uur

Lunchtijden

Alle groepen eten van 12.00 tot 12.15 uur. Bij de kleuters duurt dit een kwartiertje langer. Zij worden tijdens de maaltijd begeleid door kinderen uit de bovenbouw.

Pauzes

Voor de groepen 3 t/m 8 is er een ochtendpauze van 10.30 tot 10.45 uur. Na de lunch is er nog een middagpauze. Deze duurt van 12.15 tot 12.45 uur.

De schooltijden zijn dus voor alle kinderen gelijk. De kleuter- en middenbouw hebben nog een aantal vrije vrijdagen in het schooljaar. Die staan in de schoolkalender vermeld.