• Onze school

    meer informatie

  • Jaarkalender

    klik hier

  • Contact

    klik hier

De school waar je leert samenleven

Waar staan wij voor?
Als Jenaplanschool is het onze missie om al onze kinderen te vormen tot gelukkige, evenwichtige en kritische jonge mensen die vanuit een realistisch zelfbeeld de juiste keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid voor  hun handelen kunnen dragen. Uiteraard spelen de aanleg en capaciteiten van het kind hierin een belangrijke rol.  De stamgroepen waarin wij werken en uw opvoeding leveren een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling. Ouders en teamleden helpen samen de kinderen hun eigen weg te vinden in een omgeving waarin iedereen gelijkwaardig is en waarin respect voor elkaar de basis vormt.