Continurooster


Het continurooster is een wezenlijk onderdeel van De Driehoek.
Het betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten. Onder leiding van de groepsleider met de eigen groep en in het eigen lokaal.
Het is een onderdeel van de sociale vorming. Kinderen leren tegelijkertijd te beginnen, met een ogenblikje stilte voor diegenen die daar gebruik van willen maken en aan het eind van de maaltijd te wachten tot iedereen klaar is met eten.


De maaltijd wordt gebruikt tussen 12.00 en 12.15 uur.
Daarna gaan de kinderen naar buiten om te spelen. Vaste begeleiders houden daarbij toezicht. Het team houdt de eindverantwoordelijkheid.
De kleuters doen wat langer over de maaltijd en spelen dan ook op een ander moment.
Zij worden tijdens de maaltijd geassisteerd door een wisselend groepje bovenbouwers.
Omdat de begeleiders een vrijwilligersbijdrage ontvangen, zijn aan het continurooster ook geringe kosten verbonden. Deze worden voldaan samen met de ouderbijdrage.
De gezonde inhoud van de brooddoosjes is de verantwoordelijkheid van de ouders.