Samenwerking ouders en school


Naast kinderen en groepsleiders kom je op De Driehoek ook heel vaak ouders tegen. Ze spelen er een cruciale rol.
Een aantal activiteiten is eenvoudigweg niet mogelijk zonder de inzet van ouders.
We denken dan bijvoorbeeld aan de creamiddag. Kleine groepjes kinderen zijn dan aan het werk met een nieuwe techniek.
We denken aan de begeleiding van de kleintjes op weg naar het zwembad, het theater of de kinderboerderij.
Aan het zomerfeest waaraan tientallen ouders hun bijdrage leveren of aan het koken met kinderen in het kooktheater. Hun ingredienten betrekken ze goeddeels uit de schooltuin waar ook al met ouders in wordt gewerkt.
Zonder de bijdrage van ouders zouden veel leuke activiteiten op De Driehoek niet mogelijk zijn. Daarvan is iedereen overtuigd.

Stamgroepouders

Iedere groep heeft ook een of meer stamgroepouders.
Hij of zij staat de groepsleider bij in het organiseren van bijzondere gebeurtenissen. Met het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasontbijt. Bij het organiseren van uitstapjes en excursies.
Stamgroepouders spelen een belangrijke rol op De Driehoek.