De dagelijkse gang 

Een dag op De Driehoek

Natuurlijk verloopt een dag bij de kleuters anders dan in de bovenbouw.
Toch is er ook een grote mate van overeenkomst.

De kring
Elke groep begint de dag met een kringgesprek.
Kinderen praten met elkaar over hun ervaringen, het nieuws of een ander onderwerp.
In de hogere groepen worden ook boeken en stellingen besproken.
Het kringgesprek wordt afgesloten met het doornemen van de dag.
Kinderen die instructie nodig hebben krijgen die aan de instructietafel.
De anderen gaan aan het werk.

Planbord en planning
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren plannen.
In de kleuterbouw wordt daar al mee begonnen.
Centraal in de groep staat het planbord.
Met behulp van eenvoudige tekens en symbolen kunnen de kleuters zien wat er vandaag op het programma staat.

In de andere bouwen werken kinderen met een eigen planning. Die maken zij aan het begin van de week.
Na goedkeuring door de groepsleider gaan zij aan het werk.
In de loop van vrijdag moet de planning zijn afgerond.

Het werkuur
Het werken aan de planning gebeurt in het werkuur.
Kinderen bepalen zelf in welke volgorde zij hun planning afwerken.
Er zijn dan ook veel verschillende activiteiten tegelijkertijd te zien.
De groepsleider loop rond, verleent hulp en houdt toezicht.

Wereldverkenning
Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie worden samen wereldverkenning genoemd.

In projecten en thema's wordt een onderwerp vanuit verschillende standpunten bekeken.
Wereldverkenning is ‘het hart van ons onderwijs‘. Daarom staat er iedere dag wel iets van wereldverkenning op het programma.

Overige activiteiten
Creatieve vorming heeft op De Driehoek een voorname plaats.
Een aantal keer per week wordt daaraan gewerkt.
Muziek, beeldende en dramatische vorming staan wekelijks op het programma.
Soms in de groep, andere keren met kinderen van verschillende leeftijden tijdens de ‘crea-middag'.

Weeksluiting
De week wordt doorgaans op een feestelijke manier afgesloten.
Kinderen treden voor elkaar op met muziek, dans en toneel.
De ene week gebeurt dat in de eigen groep. De andere week in de gemeenschapsruimte voor alle kinderen van de locatie. We richten onze hal in als theatertje, met een podium, licht en geluid.