Jenaplan


Veel ouders zien op De Driehoek dingen die zij zich niet van de eigen schooltijd kunnen herinneren.
We willen er graag een paar voorbeelden van geven.

De kring

Als je 's morgens binnenkomt zie je in ieder lokaal een kring. De kinderen gaan het eerste half uur met elkaar in gesprek. Over belangrijke gebeurtenissen, ervaringen, de actualiteit, het weekend of over een stelling. Kinderen leren er hun mening te verwoorden en respect te hebben voor de mening van de ander.

Het werkuur en het blokuur

Wie een uurtje later de school doorkruist krijgt weer een heel ander beeld. Kinderen die aan de hand van hun planning aan het werk zijn. Sommigen zitten geconcentreerd, verdiept in hun eigen werkzaamheden. Op de gang en in de hal zijn groepjes kinderen bezig. Zij doen samen een taak. Regelmatig wordt de computer er bij aangezet. Soms wordt er bij getekend.
In de hoek van de hal zijn twee kinderen aan het spelen. Zij hebben de presentatie van de weeksluiting en oefenen daarvoor.
Aan een tafeltje vlakbij het lokaal zitten twee jongens. Sam uit groep 8 helpt Kevin uit groep 7 even uit de problemen met rekenen. Na een paar minuten kan Kevin weer vooruit en gaat Sam door aan zijn eigen opdrachten.

De creamiddag

Met de creamiddag maken we graag gebruik van de hulp van ouders. Een groep of bouw wordt in zes groepjes opgesplitst en ieder groepje houdt zich bezig met een opdracht of een techniek. Een ouder begeleidt het groepje. Overal zie je op dat moment groepjes kinderen aan het werk.

Zo zijn er heel wat momenten op een dag dat De Driehoek niet erg lijkt op de klassikale school uit de eigen jeugd. Een rondgang is de moeite waard.