Informatie

De Driehoek


Openbare jenaplanschool De Driehoek bestaat sinds 1974. De omringende wijk is  in de zeventiger jaren gebouwd. Net na 1990 is de Driehoek officieel Jenaplan school geworden.

 

Sinds eind oktober 2013 heeft De Driehoek de beschikking over een nieuw gebouw op het terrein van de oude hoofdlocatie. Dit gebouw huisvest  alle driehoekgroepen, de BSO en de peuterspeelzaal. Het gebouw beantwoordt volledig aan de eisen die Jenaplan onderwijs aan een gebouw in deze tijd stelt.

 

De directeur van ojbs De Driehoek is Gert Visser. Hij wordt terzijde gestaan door Arie van Loon, die adjunct-directeur is. Verder zijn op de Driehoek ruim twaalfgroepsleiders werkzaam; een aantal de gehele week, anderen in deeltijd.

 

Enkele groepsleiders zijn belast met specifieke taken. Zo is Hennie Naaktgeboren naast groepsleider van een middenbouwgroep ook intern begeleider, kortweg IB’er. In het hoofdstuk 'de zorg voor kinderen van De Driehoek' worden haar werkzaamheden nader toegelicht.

 

Voor het opzetten en het in stand houden van het computernetwerk kunnen wij gebruik maken van een ervaren ict-bedrijf.

Loes Schroots, groepsleider in de onderbouw, heeft het beheer over onze website, die zij regelmatig  up-to-date houdt. Verder hebben ook alle andere groepsleiders extra taken. Zij hebben zitting in werkgroepen of zijn verantwoordelijk voor een deelaspect van de schoolorganisatie.

 

Ooit was De Driehoek vooral een buurtschool. Dat is voor een deel veranderd. Steeds meer ouders kiezen voor hun kinderen doelbewust voor het jenaplan-concept. We treffen op De Driehoek dan ook kinderen uit alle delen van de stad.