Organisatie


Organisatie

Directie:

Directeur                                : Gert Visser

Adjunct directeur                  : Arie van Loon

 

Interne begeleiding              : Hennie Naaktgeboren /  Pauline van den Ende

Ict                                            : Loes Schroots

 

Administratie                         : Melanie van Breugel

 

Vakleerkrachten:

Gymnastiek                             : Nicolette Schot-Boon

Hum. Vorm. Ond.                   : Truus Kloens

Godsdienst                              : Marga Jonkheer

 

 

Onderwijzend personeel:

Directeur: Gert Visser, Bankastraat 1393312GC Dordrecht , tel. 618 01 81, email  gert.visser@opod.nl

Adjunctdirecteur: Arie van Loon, Augustijnenkamp 18, 3311 XC Dordrecht, tel. 631 39 47, email  arie.vanloon@opod.nl

 

Petra van der Zee, kleuterbouw,  email  petra.vanderzee@opod.nl

Annemiek van der Meulen, kleuterbouw,  email  annemiek.vandermeulen@opod.nl

Lilian Boekholt, kleuterbouw,  email  lilian.boekholt@opod.nl  

Loes Schroots, onderbouw,  email  loes.schroots@opod.nl

Daniëlle Sterrenburg, onderbouw,  email  danielle.sterrenburg@opod.nl  

Hennie Naaktgeboren, onderbouw,  email  hennie.naaktgeboren@opod.nl

Els Hobbel, middenbouw, email els.hobbel@opod.nl

Jacqueline Vergunst, middenbouw,  email  jacqueline.vergunst@opod.nl

Cosmo Vloedbeld, midden/bovenbouw, email cosmo.vloedbeld@opod.nl

Arie van Loon, midden/bovenbouw,  email  arie.vanloon@opod.nl 

Pascalle Haddad, bovenbouw, email pascalle.haddad@opod.nl

Interne leerlingbegeleider:

Hennie Naaktgeboren, email  hennie.naaktgeboren@opod.nl

Pauline van den Ende, email pauline.vandenende@opod.nl
Het O.T. ( ondersteunend team)


Leerkrachten merken aan kinderen die met een probleem zitten, dat ze zich slecht kunnen concentreren, dat ze hun schoolwerk minder goed maken, dat ze heel stil of juist heel erg druk worden. Soms vindt een leerkracht het moeilijk om met afwijkend gedrag van een kind om te gaan.

In zulke gevallen zal hij/zij eerst praten met het kind en contact opnemen met de ouders om samen het probleem te bespreken. Het kan zijn, dat het kind, ouders en leerkracht niet lukt om de problemen op te lossen of dat ze niet goed weten wat ze moeten doen. De leerkracht kan dan de hulp vragen van het O.T. , ondersteunend team. Hiervoor vraagt hij eerst toestemming aan de ouders.


Wie zitten in het O.T.?

In het ondersteunend team  zitten mensen, uit verschillende beroepsdisciplines. Het zijn:


* de schoolarts.

Hij/zij onderzoekt de kinderen op school.


* de orthopedagoog .

 Deze test soms kinderen en ondersteunt leerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen.


* de schoolmaatschappelijk werker. 

Deze helpt kinderen, ouders en leerkrachten als er problemen zijn met het gedrag van kinderen of wanneer er vragen zijn over de opvoeding.


* de leerlingencoördinator (i.b.er) van de school.

Dit is een leerkracht, die speciale taken heeft in de begeleiding van kinderen. Op De Driehoek is dat Hennie Naaktgeboren en Pauline van den Ende


* de directeur van de school.

Op De Driehoek is dit Gert Visser.