Wat gaat mijn kind leren?


Basisscholen richten zich op ‘de kerndoelen voor het basisonderwijs'. Daarin staat precies vermeld wat kinderen moeten leren. Dat geldt natuurlijk ook voor De Driehoek. Aan het eind van de basisschool meet de Cito-eindtoets in hoeverre dat gelukt is.

Op De Driehoek wordt anders gewerkt dan op veel andere scholen.
De bedoeling is dat kinderen daarmee nog een aantal extra vaardigheden opdoen. Vaardigheden die weliswaar niet door Citotoets worden gemeten, maar die in het latere leven wel van groot belang zijn.
We noemen er enkele.


Het vermogen tot samenwerking

Samenwerking wordt op De Driehoek in een aantal situaties gestimuleerd.
Het inzicht dat je samen tot meer in staat bent dan alleen, vinden we een groot goed. Daarbij vergeten we niet dat kinderen ook in staat moeten zijn een aantal problemen zelfstandig op te lossen.


Taakgerichtheid en plannen

Kinderen leren vanaf de kleuterbouw te plannen.
Ze leren inzicht te krijgen in vragen als:
Wat moet ik precies doen? Hoelang doe ik daarover?
Op welk moment kan ik deze opdracht het beste doen?
Veel kinderen kunnen aan het eind van de basisschool dan ook veel beter met dit soort vragen overweg dan veel leeftijdsgenoten.


Zorg voor de ander

In het hoofdstukje ‘ stamgroep, tafelgroep en bouw ‘ hebben we het al beschreven. Door de samenstelling van de groepen leren kinderen zorg voor de ander te dragen. En andersom, de zorg van de ander te leren accepteren en niet te zien als ongepaste bemoeizucht.
 

Onbevangenheid in het openbaar

Iedere twee weken is er weeksluiting op de locatie. Kinderen treden dan op voor alle anderen. Ze doen dat meestal graag. Van jongs af aan wordt zo geleerd een publiek onbevangen tegemoet te treden.

Regelmatig horen we van collega's in het voortgezet onderwijs de opmerking ‘die Driehoekers herken je zo‘. Daar zij we gepast trots op.