Ouderraad


De ouderraad bestaat uit enkele leden van de werkgroep vieringen. Eén
daarvan is de penningmeester die belast is met het innen en beheren van de
ouderbijdrage.  Deze vrijwillige bijdrage bedraagt € 25. Hoewel deze bijdrage
vrijwillig is, hopen we echter wel dat u deze bijdrage betaalt, omdat van de
ouderbijdrage de diverse vieringen (Sint, Kerst, Pasen, Zomerfeest) en de
kosten van het vervoer voor 1 excursie per groep betaald worden. In oktober
ontvangt u hiervoor een betalingsverzoek.