Team

Team
Op De Driehoek werken zo'n 13 leerkrachten. ‘Groepsleiders' worden ze op een jenaplanschool genoemd. Een aantal groepsleiders werken parttime.

 

Deze stamgroepen hebben dan ook twee groepsleiders. Zij stemmen hun werk nauwgezet op elkaar af. Meer dan twee groepsleiders in een groep vinden we onwenselijk. Daarom regelen collega's in dezelfde groep elkaars vrije dagen, cursussen en studiebijeenkomsten.
Samen zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de groep.

 

Extra taken

Enkele collega's hebben nog een extra taak.
Naast directeur Gert Visser en adjunct directeur Arie van Loon, heeft Hennie Naaktgeboren de eindverantwoording voor de zorg. Zij is onze intern begeleider of kortweg IB ‘er.
Zij houdt zich bezig met die kinderen voor wie de gangbare zorg niet volstaat.
Schooljaar 2016-2017 is hier ook Pauline van den Ende bijgekomen als IB'er.

 

Kelly Groothoff  is onze onderwijsassistente. Zij werkt met kinderen buiten de groep aan vaardigheden die extra aandacht verdienen.

Bovendien zijn er nog wat collega’s die regelmatig de school aandoen om een
specialistische bijdrage te leveren.
Zo zijn Truus Kloens en Marga Jonkheer respectievelijk verantwoordelijk voor
het godsdienstonderwijs en het humanistisch vormingsonderwijs aan de kinderen
van groep acht.
Nicolette Schot  verzorgtde helft van het aantal lessen voor lichamelijke opvoeding.