peuterspeelzaal & buitenschoolse opvang


 

Peuterspeelzaal


Peuterspeelzaal de Driehoek is een Jenaplan-speelzaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar, waar ruimschoots speelgoed, speeltijd en speelgelegenheid is. Onder het motto “samen actief spelen” sluiten we aan bij de school en gaan we al in de peutertijd op zoek naar de talenten van het kind. We proberen de overgang van thuis naar de speelzaal zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom is goed contact tussen ouder en peuterleidster van groot belang.

‘s Morgens als de kinderen binnen komen is er eerst vrij spelen. Daarna gaan we opruimen en gaan de kinderen in de kring zitten. We zingen, dansen of lezen uit een boekje voor. Na de kring gaan de kinderen spelen of knutselen in de daarvoor bestemde speelhoeken. Daarna gaan we aan tafel zitten en drinken we siroop en eten we fruit. Aan het eind van de ochtend is er nog tijd voor bewegingsspelletjes of als het droog weer is, gaan we buiten spelen. Iedere week is er een moment waarbij ouders even kunnen blijven voor een kopje koffie.


Wilt u een keer komen kijken op onze speelzaal, dan bent u van harte welkom onder speeltijd. Voor een uitgebreidere kennismaking en informatie maken we liever een afspraak.


 Driehoek 40
3328KG Dordrecht
Tel: 0681086291


De peuterzaal is geopend op:
maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen van 8:45 tot 11:15


COKD Kinderopvang


http://www.cokd.nl/  biedt u als ouders/verzorgers de zekerheid van professionele zorgzame kinderopvang, zodat voor u de combinatie van zorg, arbeid en/of studie mogelijk is. Goede kinderopvang is een positieve aanvulling op de opvoedingssituatie van het gezin. Het pedagogische beleid is dynamisch en wordt regelmatig bijgesteld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Persoonlijk en betrokken
Onze betrokken en uitstekend opgeleide pedagogisch medewerkers zijn helemaal thuis in de belevingswereld van kinderen. Zij nemen de zorg voor uw zoon of dochter graag van u over. Uw kind brengt met veel plezier de dag bij ons door. Zo kunt u zich met een gerust hart bezighouden met werk of studie.

Warmte en veiligheid
Kinderen kunnen zichzelf zijn op onze kindercentra voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Er is warmte, aandacht en respect voor elkaar. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een omgeving waar kinderen zich veilig voelen en waar uw kind op een positieve manier benaderd wordt.

Ieder kind is uniek
We doen samen met de kinderen activiteiten passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. Daarbij spelen we zo veel mogelijk in op de talenten en interesses van uw kind. Ieder kind is uniek en wij helpen het om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in de jonge jaren van zijn of haar leven. We vinden het belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt.

 

BSO DE DRIEHOEK

Binnen Jenaplan Kindcentrum wordt de BSO verzorgt door COKD kinderopvang. Wij verzorgen de BSO voor kinderen van 4-13 jaar tijdens schooldagen, in vakanties en tijdens schoolsluitingsdagen.
Gedurende het hele jaar kan uw kind meedoen aan een afwisselend activiteitenaanbod en zo ontdekken wat hij of zij leuk vindt, bijvoorbeeld sporten, schilderen of muziek maken. Wie weet ontdekt uw kind wel een onverwacht talent bij zichzelf.

VRIJETIJD: BUITENSPELEN

Daarnaast is er voor de kinderen volop ruimte om lekker te spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Wij zien de BSO als vrije tijd voor alle kinderen. De kinderen kunnen heerlijk knutselen, lezen, muziek maken, chillen of lekker ravotten.  De Driehoek is een ruime locatie met een mooie natuurlijke ingerichte buitenruimte. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd zoals, “Dordt loopt in de Soep”.  Kinderen hebben het zo naar hun zin dat we regelmatig horen: ‘Mam mag ik nog even blijven, ik wil nog niet mee.”

…..EN AFWISSELENDE WORKSHOPS EN ACTIVITEITEN

We knutselen en spelen rondom thema’s. Verder kunnen kinderen een keuze maken uit verschillende activiteiten en workshops uit de KidZgidZ.
( http://www.cokd.nl/nuttige-informatie/kidzgidz )

Elke vakantie bieden wij extra activiteiten en worden er uitstapjes georganiseerd.  Iedere vakantie voegen wij samen met de locaties BlinQ en De Boomhut. We spelen dan bij locatie De Boomhut.

GROEPSINDELING

BSO De Driehoek heeft twee basisgroepen voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

CONTACT Inschrijven
Vanaf het moment dat  u gekozen heeft om uw zoon / dochter in te schrijven voor Jenaplan Kindcentrum De Driehoek kunt u hem / haar inschrijven voor de buitenschoolse opvang. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om eens een kijkje te nemen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de locatiemanager Saskia Verhoeven,
s.verhoeven@cokd.nl / 06-50811840.

Voor informatie over de plaatsing kunt u contact opnemen met onze afdeling IPK.
078-6163422 of
ipk@cokd.nl

Om in te schrijven klik hier   http://formulieren.cokd.nl/formulieren.cokd.nl/view.php?id=14