De Driehoek Uw Jenaplan kindcentrum vanaf 2 jaar


Gun uw kind jenaplanonderwijs

Openbaar Onderwijs is voor iedereen. Op de scholen van Openbaar Primair Onderwijs in Dordrecht (OPOD) zijn alle kinderen welkom; ongeacht hun culturele of godsdienstige achtergrond. Openheid, respect en pluriformiteit zijn belangrijke kenmerken binnen onze scholen. Onze leerkrachten leren hun leerlingen goed lezen, schrijven en rekenen en zetten zich daarnaast in om de kinderen te leren omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en samenwerking. De mogelijkheid tot het maken van een eigen vrije keuze is wat het openbaar onderwijs onderscheidt. Openbaar Onderwijs is voor iedereen.

vervolg welkom